Đề cương học phần Kế toán doanh nghiệp

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

8

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2016
Tác giả
Bộ môn Kế toán tài chính
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn