Quản trị quan hệ khách hàng của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xi măng Vicem Hoàng Thạch

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

13

Xem & Tải

9

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2019
Tác giả
Lê, Minh Trí
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn