Thu hút FDI vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững ở Việt Nam

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

29

Xem & Tải

13

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Nguyễn, Thị Quỳnh Hương
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn