Thu hút FDI vào các khu công nghiệp của thành phố Hà Nội

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

52

Xem & Tải

22

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Trần, Tuấn Linh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập