Giải pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào thành phố Hà Nội

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

61

Xem & Tải

42

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Nguyễn, Thị Thúy Ngân
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập