Nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu ngành In SIC

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

19

Xem & Tải

8

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Đặng, Thị Phương Mai
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập