Nghiên cứu một số kỹ thuật kiểm thử áp dụng cho website Monstar-Lab. com của công ty TNHH Monstar Lab Việt Nam

Xem mô tả

86

Xem & Tải

63

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Hứa, Diệp Thu
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn