Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

36

Xem & Tải

21

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2018
Tác giả
Trần, Bích Ngọc
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập