Hội thảo khoa học quốc gia: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4. 0

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

10

Xem & Tải

2

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2020
Tác giả
Nguyễn, Hoàng
Nhà xuất bản
Hồng Đức
Trích dẫn