Quản trị đào tạo giao dịch viên tại ngân hàng thương mại TNHH MTV dầu khí Toàn Cầu - chi nhánh Hoàn Kiếm

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

7

Xem & Tải

3

Tóm tắt
Trình bày lý luận cơ bản, phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp hoàn thiện quản trị đào tạo giao dịch viên tại GPBank Hoàn Kiếm
Mô tả
Năm xuất bản
2016
Tác giả
Phạm, Hương Giang
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn