Tác động của Marketing người ảnh hưởng (influencer marketing) qua mạng xã hội tới ý định của người tiêu dùng: nghiên cứu điển hình với nhóm hàng mỹ phẩm

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

295

Xem & Tải

131

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Vũ, Phương Anh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn