Ấn phẩm:

Quản trị quan hệ công chúng hướng tới phát triển bền vững của Công ty Cổ phần Chuỗi thực phẩm TH

Xem mô tả

8

Xem & Tải

3

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Bùi, Quang Dự
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn