Ấn phẩm:

Quản lý ngân sách nhà nước của thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Xem mô tả

4

Xem & Tải

4

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Nguyễn, Danh Quyết
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập