Ấn phẩm:

Đào tạo nhân lực tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hồng Đào

Xem mô tả

4

Xem & Tải

4

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Hồ, Quỳnh Anh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn