Ấn phẩm:

Quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn quận Tây Hồ thành phố Hà Nội

Xem mô tả

14

Xem & Tải

11

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Phạm, Thị Thùy Dương
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập