Ấn phẩm:

Quản lý tài nguyên du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội

Xem mô tả

3

Xem & Tải

4

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Phạm, Thúy Quỳnh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập