Ấn phẩm:

Phát triển thị trường dịch vụ hỗ trợ thương mại điện tử của Công ty Cổ phần Truyền thông đa phương tiện Gia Minh trên nền tảng Shopify

Xem mô tả

2

Xem & Tải

2

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Nguyễn, Văn Tiến
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn