pubilcation.page.titleprefix

Đánh giá thực hiện công việc tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đào tạo và Cung ứng nhân lực Việt Nam

Xem mô tả

6

Xem & Tải

12

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Nguyễn, Thị Thanh Vân
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Tệp tin

LVU.000381.pdf

Dung lượng: 1.47 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 10 Lượt tải: 2