Tài liệu:

Phân tích yếu tố tác động đến bất bình đẳng thu nhập giữa nam và nữ tại Việt Nam trong bối cảnh tác động của đại dịch Covid-19

Xem mô tả

15

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Ngô, Duy Đô
Nhà xuất bản
Trường đại học Thương mại
Trích dẫn