Tài liệu:

Quản lý nhà nước đối với xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang thị trường EU thông qua phương thức thương mại điện tử xuyên biên giới

Xem mô tả

10

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Dương, Vũ Hằng Nga
Nhà xuất bản
Trường đại học Thương mại
Trích dẫn