Tài liệu:

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng các ứng dụng giao dịch trực tuyến của các công ty chứng khoán tại Việt Nam

Xem mô tả

29

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Lê, Việt Hưng
Nhà xuất bản
Trường đại học Thương mại
Trích dẫn