Tài liệu:

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực du lịch của tỉnh Phú Yên

Xem mô tả

22

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Nguyễn, Thị Thanh Nga
Nhà xuất bản
Trường đại học Thương mại
Trích dẫn