Tài liệu:

Nghiên cứu về các lựa chọn định vị thương hiệu của các doanh nghiệp kinh doanh xe ô tô điện tại thị trường Việt Nam

Xem mô tả

42

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Lê, Thị Duyên
Nhà xuất bản
Trường đại học Thương mại
Trích dẫn