Ấn phẩm:

Nghiên cứu ảnh hưởng của giá trị cảm nhận tới ý định mua sản phẩm thời trang xa xỉ của người tiêu dùng tại thành phố Hà Nội

Xem mô tả

41

Xem & Tải

30

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Vũ, Thị Hiền
Nhà xuất bản
Trường đại học Thương mại
Vui lòng sử dụng ứng dụng TMU DRM để tải/mượn tài liệu số

Thực thể liên kết

Kết quả tìm kiếm Tác giả/Nhà nghiên cứu

Tìm kiếm của bạn không trả về kết quả. Bạn có gặp khó khăn khi thực hiện tìm kiếm? Hãy thử lại bằng cách đặt từ khóa tìm vào trong cặp dấu ngoặc kép